Επιλέξτε από τη διπλανή στήλη, "έλεγχος" αν θέλετε να δείτε τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος που υπάρχει στην αποθήκη,"εισαγωγή" για την εισαγωγή νέου προϊόντος στην αποθήκη, "εξαγωγή" για την αφαίρεσή του από την αποθήκη, "στοιχεία συντήρησης" για να ορίσετε τις λεπτομέρειες για τη συντήρηση ενός προϊόντος και "Ελαττωματικό στοιχείο" για να ορίσετε κάποιο προϊόν-συσκευή ως ελαττωματικό.